Check the settings شکستگیهای ناشی از فشار (Stress Fractures) :

شکستگیهای ناشی از فشار (Stress Fractures) :

شکستگیهای ناشی از فشار (Stress Fractures)   این نوع شکستگیها ، شکاف های ریزی در استخوان ایجاد می نمایند که ناشی از استفاده بیش از حد آنهاست . با استراحت مطلق سریعا بهبود یافته و کفش های با لایه ها و کفی های اضافه نیز در این امر یاریگر هستند . در صورتی که این وضعیت بدون درمان رها گردد ، ممکن است به شکستگیهای کاملی مبدل شوند که هزینه و وقت زیادی نیاز دارد . انتخاب یک کفش مناسب و طبی که دارای کفی نرم و آناتومیک باشد نقش اساسی را در جلوگیری و درمان این نارسائی دارد

این نوع شکستگیها ، شکاف های ریزی در استخوان ایجاد می نمایند که ناشی از استفاده بیش از حد آنهاست .

با استراحت مطلق سریعا بهبود یافته و کفش های با لایه ها و کفی های اضافه نیز در این امر یاریگر هستند .

 

در صورتی که این وضعیت بدون درمان رها گردد ، ممکن است به شکستگیهای کاملی مبدل شوند که هزینه و وقت زیادی نیاز دارد .

انتخاب یک کفش مناسب و طبی که دارای کفی نرم و آناتومیک باشد نقش اساسی را در جلوگیری و درمان این نارسائی دارد.

Image courtesy of:ptandme

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید